Get Adobe Flash player
 • การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

  การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559

  กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559

 • วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก 13 มกราคม 2560

  วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก 13 มกราคม 2560

 • ผ้าป่าสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน

  ผ้าป่าสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านชำแระกลางร่วมกับโรงเรียนขุขันธ์วิทยา โรงเรียนวัดเขียน.....

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำแระกลาง เข้าวัดทำบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์.....

กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางจัดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560.....

วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก 13 มกราคม 2560

วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก 13 มกราคม 2560 ในวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านชำแระกลางจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....