Get Adobe Flash player
 • งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา 2560

  งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา 2560

 • กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2560

  กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2560

 • วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

  วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 • วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์
 • ข่าวสารจากคุณครู

งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา 2560

งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560.....

กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2560

กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2560 ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560.....

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

วันวิทยาศาสตร์ วันคณิตศาสตร์ วันอาเซียน วันธงชาติไทย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560.....

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดแข่งขันกีฬา.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....