Get Adobe Flash player
 • วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

  วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

 • วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

  วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 • วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

 • โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559

  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดงานวันอาเซียนขึ้น.....

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น.....

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น.....

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 - 9 ่สิงหาคม 2559.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....