Get Adobe Flash player
 • โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

 • กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560

  กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560

 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560

 • การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

 • วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

  วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 - 14 ่กรกฎาคม 2560.....

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำแระกลาง.....

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 3-4 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560.....

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านชำแระกลางจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดแข่งขันกีฬา.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....