Get Adobe Flash player
 • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

 • English Day 23 February 2017

  English Day 23 February 2017

 • การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

  การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559

  กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559.....

English Day 23 February 2017

English Day 23 February 2017 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดวัน English Day.....

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านชำแระกลางร่วมกับโรงเรียนขุขันธ์วิทยา โรงเรียนวัดเขียน.....

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำแระกลาง เข้าวัดทำบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....