Get Adobe Flash player
 • โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานจราจร

  โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานจราจร

 • การอบรมธรรมะ พระธรรมทูตสายที่ 3 อำเภอขุขันธ์

  การอบรมธรรมะ พระธรรมทูตสายที่ 3 อำเภอขุขันธ์

 • ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยรุ่น

  ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยรุ่น

 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

 • การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

  การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานจราจร

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานจราจร วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์.....

การอบรมธรรมะ พระธรรมทูตสายที่ 3 อำเภอขุขันธ์

การอบรมธรรมะจากพระธรรมทูต สายที่ 3 อำเภอขุขันธ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พระเจริญพงษ์ กันตสาโร วัดขนุน ตำบลโสน.....

ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยรุ่น

ดำเนินชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยในวัยรุ่น 12 มิถุนายน 2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ.....

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 8 มิถุนาย 2560.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....