Get Adobe Flash player
 • วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559

  วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559

 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่๙

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่๙

 • วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

  วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

 • วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

  วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 • วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

 • ข่าวสารจากโรงเรียน
 • ข่าวสารจากคุณครู
 • ข่าวสารจาก กพศ.เมืองขุขันธ์

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและลูกเสือไทย.....

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่๙

รวมพลังแห่งความสามัคคีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน.....

วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559

วันอาเซียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดงานวันอาเซียนขึ้น.....

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านชำแระกลางได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น.....

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์

กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์.....

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส

การศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส ด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส.....